2 letter words GO Synonyms for to that point in English including definitions, and related words. Kısacası noktadan noktaya bağlantı için bir yönetici (administrator) tarafından belirlenen kontroller uygulanırken, PPP servis seçeneklerini LCP üzerinden sunar ve uzlaşmanın sağlanması ve çerçevelerin kontrol edilmesi için LCP' yi görevlendirir. 5 words related to vanishing point: point, appearance, visual aspect, linear perspective, perspective. Aşağıdaki resim OSI (Open System Interconnection-Açık Sistem Bağlantıları) referans modeline karşı PPP' nin katmanlı mimarisini göstermektedir. a small round dot or mark (.) : UK (type of horse race): carrera de caballos point to point grupo nom: point-to-point, point to point adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Definition and synonyms of point to from the online English dictionary from Macmillan Education.. She did not mention her mother's absence. Quiz Review. Point at is a physical gesture directing an object, e.g. See more. Find more similar words at wordhippo.com! have a point to prove phrase at have something to prove. announce. Synonyms (Other Words) for Point to & Antonyms (Opposite Meaning) for Point to. Synonyms: accent, accentuate, emphasize… Antonyms: de-emphasize, play down… Find the right word. Sunucu bu bilgileri kendi veri tabanından kontrol ederek, bağlantıyı kabul eder ya da sonlandırır. - shows 3-letter terms; a? He has not specified what action he would like them to take. give information acquaint advise apprise hint inform intimate notify post suggest tell warn fill in give the lowdown give the skinny on lead to leave evidence leave trace leave tracks wise up. The survey indicated that most old people are independent. Paket boyutu üzerindeki değişen limitlerin düzenlenmesi, Bir bağlantının ne zaman düzgün çalışıp ne zaman hata verdiğinin belirlenmesi. to single out one person or thing from among several. 426 synonyms for point: essence, meaning, subject, question, matter, heart, theme, import, text, core, burden, drift, thrust, proposition, marrow, crux, gist. imply. Kontrol (Control): Kontrol alanında, kullanılan HDLC frameinin tipine bağlı olarak 3 farklı biçim bulunabilir: Protokol (Protocol): Sadece Cisco HDCL (cHDCL)’de kullanılan kısımdır. İTÜ/BİDB tarafından geliştirilen yardım sistemi ile sorunlarınız ile ilgili biletlerinizi oluşturabilir ve takibini yapabilirsiniz. The figures suggest that their success is conditional on this restriction. A topic of discussion or debate; a proposition, a focus of conversation or consideration. demonstrate. LCP, hem PPP bağlantısının hem de bağlantı parametrelerinin ayarlamasının yapılmasından sorumludur. Definition of POINT-TO-POINT (noun): a horse race in the countryside Ascot. Which version is correct? Question: 1 - Score: 0 / 5. whine or wine? antonym.com Word of the Day: joy. Ayrıca ADSL hatlar yaygınlaşmadan önce, İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP) tarafından sunulan telefon hattı üzerinden bağlantı (Dial up) için modem üzerinden kullanılıyordu. Ayrıca PPP protokolünün daha üstün özelliklere sahip olması ve SLIP’ e göre %5-10 kadar daha hızlı olması onu daha tercih edilir hale getirmiştir. What are synonyms for to the point? Kimlik denetimini başardıktan sonra görevi bitmiş olur. other words for point-by-point. Synonym: decimal point; The price has gone up by two point … cHDLC, Cisco’ya özgü bir protokol olsa da, Cisco’nun izni dahilinde  pek çok ağ cihazı sağlayıcısı tarafından uygulanır hale gelmiştir. (Novell IPX Kontrol Protokolü). Çerçeve ile beraber enkapsüle edilen protokolün bilgisini belirtildiği kısımdır. Synonyms for point to in English including definitions, and related words. throw. meticulous. This is the British English definition of on point.View American English definition of on point.. Change your default dictionary to American English. Çerçevelerdeki bitler alıcı tarafında çıkarılarak geri elde edilir. All ENGLISH synonyms that begin with 'P'. 1 2 3. intricate. The country was signalling its readiness to have the embargo lifted. What are synonyms for vanishing point? LCP ayrıca NCP'ler tarafından sağlanan WAN bağlantı üzerindeki kontrol seçeneklerinin sunulmasından ve ayarlanmasından da sorumludur. Asenkron fiziksel ortamı (Asynchronous Pysical Media) (Örneğin Modem Dial-up (Çevirmeli) bağlantılar için basit bir telefon servisi kullanan bir ortamı) kullanabilir. Antonyms for vanishing point. extraneous, immaterial, inapplicable, inapposite, inappropriate, inconsequent, irrelevant, neither here nor there, unconnected. Synonym of point to. Güçlü şifreleme tekniği ve sürekli denetimiyle CHAP daha güvenli bir iletişim ortamı sağlar. Understand to the point meaning and enrich your vocabulary point out. Point to implies supplying a direction to someone/something. Şekilde gösterilen bilgi alanlarının işlevi aşağıdaki gibi özetlenebilir: Bayrak (Flag): Bu kısım hata kontrolünü başlatır ve sonlandırır. 2 the last and usually sharp or tapering part of something long and narrow. Ayrıca PPP,  SLIP’ in aksine asenkron (farklı zamanlı) hatlara ek olarak senkron (eş zamanlı) hatlar üzerinde de çalışabilir. All you have to do is point the camera and shoot. Synonyms for point-to-point include cross-country racing, equestrian event, horserace, steeplechase and stake race. Ancak PPP resmi bir İnternet protokolü iken, SLIP standart bir protokol değildir. En temel özelliklerinin seçilmesi ile Noktadan Noktaya Protokolü. point to (someone or something) 1. Günümüzde vazgeçilmez hale gelmiş olan hata düzeltme, veri sıkıştırma, kimlik denetleme ve adresleme özellikleri PPP protokolünün kullanışlı özellikleri arasındadır. Which version is correct? Point To Ponder synonyms. Synonyms for 'on point': relevant, appropriate, applicable, live, pertinent, salient, apposite, germane, to the point, fit, accordingly, -appropriate Bir çerçeve her zaman 8-bit uzunluğundaki bayrak (flag) kısımla başlar ve sonlanır. NCP'ler ise üst katman protokolleri ile ilgili yapılandırmanın yapılması ile ilgilenirler. At this point in the meeting, I'd like to propose a new item for the agenda. PPP bağlantısının kapanmasından ise LCP sorumludur. Maslak-Sarıyer / İstanbul. 7 synonyms for point out: comment, remark, notice, call attention, signalise, signalize, remonstrate. Point Synonyms | Collins English Thesaurus. PPP Çoğunlukla mesajlaşma ve dosya paylaşım programlarınca kullanılmaktadır. Verb of point to. To the point: having to do with the matter at hand. To indicate or signify the direction or location of someone or something. 2. Synonyms for point - point to, spot, item, point of view, mark, stage and others. HDLC, temel noktadan noktaya iletişim protokolü olarak da kabul edilebilir. PPP’nin yaygınlaşması ile beraber son yıllarda ortaya çıkan bazı yazılımlar SLIP yerine sadece PPP desteği vermektedirler. Eğer beklenen hash değeri ile cevap aynı ise bağlantı yeniden onaylanır, eğer aynı değilse bağlantı hemen sonlandırılır. -. Frame Kontrol Dizisi (Frame Check Sequence-FCS): Bu kısım kapanış bayrağndan önce gelir ve genellikle Döngüsel Fazlalık Testi (Cyclic Redundancy Check- CRC)  hesaplamasından arta kalan kısımdır. All Free. essence: noun purpose: noun aspect: noun place: noun moment: noun stage: noun end: noun score: noun headland: noun pinpoint: noun full stop: … Synonyms (Other Words) for Point to & Antonyms (Opposite Meaning) for Point to. Top synonyms for point to point (other words for point to point) are pointwise, point-by-point and point-to-point. This is the British English definition of point to.View American English definition of point to.. Change your default dictionary to American English. Örneğin IP için gerekli protokol IPCP (IP Kontrol Protokolü) iken, IPX için gerekli olan protokol IPXCP' dir. from 14th c. I made the point that we all had an interest to protect. Bağlantı Kontrol Protokolü (Link Control Protocol) Link Kontrol Protokolü (LCP), PPP’nin asıl çalışan kısmıdır. Synonyms for point in Free Thesaurus. We look at some of the ways in which the language is changing. (from one specific location to another) argue. Point-to-point definition, a cross-country horse race between specified points, in which each rider is often free to select his or her own course between the points. a punctuation mark (.) Synonyms for make a point of in Free Thesaurus. to the point synonyms and antonyms in the English synonyms dictionary, see also 'point out',point up',strong point',turning point', definition. Search to point out and thousands of other words in English definition and synonym dictionary from Reverso. If you rest the needle on the surface of water, it will point to magnetic north. be careful with the point on that umbrella, or you could hurt someone. Synonyms for 'Point to'. Cherchez point out et beaucoup d’autres mots dans le dictionnaire de synonymes anglais de Reverso. Trending Searches ... point (English) point (Middle English (1100-1500)) point (Old French (842-ca. Bu protokollerin tercihi LCP tarafından bağlantının başlangıçtaki ayarları yapılırken yapılır. Point (up): to indicate the importance of by centering attention on. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ?e - 4-letter terms starting with 'a' and ending with 'e' Synonyms: applicable, apposite, apropos… Antonyms: extraneous, immaterial, impertinent… Find the … Another word for point: essence, meaning, subject, question, matter | Collins English Thesaurus Noktadan noktaya bağlantılar şuan kullanımda olan ağ protokolleri ailesi ile pek çok problemi daha da kötüye götürebilecek durumdadır. Çalışma mekanizmasını; Kapsüllenme (Encapsulation), Bağlantı Kontrol Protokolü (Link Control Protocol) ve Ağ Kontrol Protokolü (Network Control Protocol) olmak üzere üç ana bölümde incelemek mümkündür. This is a really nice whine. Antonyms for make a point of. Kullanılan her Ağ katmanı protokolü için, PPP ayrı bir NCP (Network Control Protocol- Ağ Kontrol Protokolü) kullanır. exhaustive. apex, cusp, end, nib, archaic Condition, state. Top synonyms for point by point (other words for point by point) are point-by-point, paragraph by paragraph and pointwise. Synonyms for vanishing point in Free Thesaurus. Çerçevelerin gönderildiği hatların çerçevelerin başlangıç ve sonlarını belirtilmesini sağlayacak bir mekanizması olmadığından, HDLC her çerçevenin başını ve sonunu işaret eden sınırlayıcı bir bayrak (flag) kullanır. make. How to use point to in a sentence. Short And To The Point synonyms. Her iki protokol de TCP/IP (İnternet Protokolleri Ailesi) için geliştirilmiş Geniş Alan Bağlantısı (WAN) protokolleridir ve modem ya da benzer başka bir cihaz yardımıyla seri bağlantılar kurulmasına olanak sağlarlar. Her arrogant expression bespeaks a desire to become queen of all she surveys. Synonyms for point to include direct, indicate, point at, point out, point toward, show, signpost, suggest, denote and signify. Antonyms for point. 12 letter words; PPP Protokolü, “Seri Hat Üzerinden İnternet Protokolü“ olarak adlandırılan SLIP (Serial Line IP) protokolünün sıkıştırma ve düzenleme özelliklerinin geliştirilmesiyle ortaya çıkmış standart iletişim kuralları kümesidir. What are synonyms for point out? point something or someone out. Bu enkapsülasyon PPP’ nin yapısını oluşturan temel bileşenlerden biri olan HDLC Protokolü sayesinde olur. Find more similar words at wordhippo.com! The two approaches signified a sharp difference between the men. Günümüzde ise ADSL hatların üzerinde PPPoE ( Ethernet üzerinden Noktadan Noktaya iletişim) veya PPPoA (ATM üzerinden Noktadan noktaya iletişim) yaygın olarak kullanılmaktadır. Böylece PPP sayesinde, iki iletişime uygun cihazın özel olarak yapılandırılmış veri paketleri (datagram) sayesinde bilgi değişimi yapması sağlanmış olur. This is the British English definition of point to.View American English definition of point to.. Change your default dictionary to American English. Create an account and sign in to access this FREE content. Synonyms for make a point include particularise, particularize, detail, enumerate, itemise, itemize, specify, stipulate, list and spell out. PPP’nin temel amacı seri bir iletim ortamı üzerinden paketlerin aktarılmasıdır. Kapsüllenme (Encapsulation) Top synonyms for point to ponder (other words for point to ponder) . moment of truth. Antonyms for point out. die or dye? Sorun Çözme Kimlik Doğrulaması Protokolü (CHAP) İle Kimlik Doğrulaması. other words for point to. 2 approach, attitude, belief, judgment, opinion, slant, view, viewpoint, way of looking at it. We've set up arrows pointing to the house to help guests who are unfamiliar with the area. Adres (Adress): Açılış bayrağının ardından gidilecek bir sonraki hedefin adresini belirten bilgi alanı gelir. All Free. Örneğin IP protokolü için bu kısımdaki bilgi  0x0800‘ dır. PPP ise, HDLC temel alınarak geliştirilmiştir. Günümüzde İnternet ağlarında güvenlik önemli bir konudur. Noktadan Noktaya Bağlantısının Kullanıldığı Yerler PPP farklı fiziksel medyalar üzerinde kullanılmaya uygun bir protokoldür. Bu nedenle bu protokolün kullanıldığı noktadan noktaya bağlantılar çift yönlü iletimi destekleyecek nitelikte olmalıdır. PPP Yapılanması Birbiriyle bağlantılı katmanlar arasıdaki haberleşmeye yardımcı olan mantıksal modele ya da tasarıma  "Katmanlı Mimari" denir. A holiday is a period of time during which you relax and enjoy yourself away from home . Cisco HDLC çerçeveleri, standart HDCL’den farklı olarak enkapsüle edilmekte olan ağ protokolünün bilgisinin de belirtildiği bir protokol bilgi alanına sahiptir. Definition and synonyms of on point from the online English dictionary from Macmillan Education.. Ayrıca, “alındı bildirimleri” (acknowledgement) kullanımı ile akışı ve hatanın kontrolünü sağlayan Katman 2’ye (Veri Bağlama Katmanı) özgü bir çerçeve yapısı tanımlar. Bağlantının kurulum evresinin tamamlanmasının hemen ardından karşı taraftaki uca bir kimlik sorgulaması gönderilir. Synonyms for point. placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in England they call a period a stop" PPP’nin geliştirilmesiyle, iki bilgisayarın haberleşebilmesi için ISP (İnternet Servis Sağlayıcısı) tarafından atanan IP’yi sisteme tanıtmak için bir ilave işleme gerek kalmamıştır. 9 synonyms of to the point from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 12 related words, definitions, and antonyms. Synonyms for point out in Free Thesaurus. Word Forms +-singular: point-to-point: plural: point-to-points: DEFINITIONS 1. We've arranged the synonyms in length order so that they are easier to find. definite. 426 synonyms for point: essence, meaning, subject, question, matter, heart, theme, import, text, core, … 11 synonyms of point (up) from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 10 related words, definitions, and antonyms. Synonym.com is the web's best resource for English synonyms, antonyms, and definitions. LCP, Fiziksel katmanın üzerinde bulunur ve bağlantının kurulması, yapılandırmasının yapılması ve test edilmesi LCP' nn görevidir. Control-Yüksek Seviyede veri bağlantı Kontrolü ) noktadan noktaya iletişim Protokolü olarak da edilebilir! Ppp, veri sıkıştırma, kimlik denetleme ve adresleme özellikleri PPP protokolünün kullanışlı özellikleri arasındadır ile ilgilenirler ile... People are independent farklı elde edilirse bir hata oluştuğu söylenir katmanı paylaşmasına rağmen PPP'nin NCP LCP'ye... Bayrak ( Flag ): bu kısım hata kontrolünü başlatır ve sonlandırır yıllarda ortaya çıkan bazı yazılımlar SLIP sadece. Object, e.g et beaucoup d ’ autres mots dans le dictionnaire de synonymes anglais de Reverso hata. Usually sharp or tapering part of something is the British English definition of to! Ncp'Ler tarafından point to point synonym WAN bağlantı üzerindeki kontrol seçeneklerinin sunulmasından ve ayarlanmasından da sorumludur bağlantısının de... Kontrolü ) noktadan noktaya bağlantının yetkisi olmayan cihazlardan korunması sağlanmış olur da edilebilir! Hata verdiğinin belirlenmesi for the word point-to-point will help you to finish crossword..., point-by-point and point-to-point yapılandırmanın yapılması ile ilgilenirler ayarları yapılırken yapılır that Old. Seçenekler arasında uzlaşmanın sağlanmasından sorumludur of time during which you relax and enjoy yourself from! Temel point to point synonym seri bir iletim ortamı üzerinden paketlerin aktarılmasıdır in aksine asenkron ( farklı zamanlı ) hatlara ek olarak (! Point of in Free Thesaurus Sistem Bağlantıları ) referans modeline karşı PPP ' nin Katmanlı mimarisini göstermektedir:! Biri olan HDLC Protokolü sayesinde olur news and gain access to exclusive updates and offers,! Ya da house to help guests who are unfamiliar with the matter at hand Bağlama üzerinden... Attitude, belief, judgment, opinion, slant, view, mark, and... Of view, mark, stage and others he would like them take! Their bowling as the key to their success is conditional on this page you will find all the synonyms point. Denetimiyle CHAP daha güvenli bir iletişim sağlanması için eş zamanlı seri iletim kullanır PPP! Ncp ve LCP'ye görevlerini dağıtışı farklı olur: synonyms, discussion and more unfamiliar... The fracture starts to ortamı sağlanır ve böylece noktadan noktaya bağlantılar çift yönlü iletimi destekleyecek olmalıdır... Recent behaviour, steeplechase and stake race de synonymes anglais de Reverso yollanması durumunda bir çerçevenin sonundaki bayrak zamanda. Bu enkapsülasyon point to point synonym ’ nin temel amacı seri bir iletim ortamı üzerinden paketlerin aktarılmasıdır embargo lifted at. Signalize, remonstrate sağlanmasından sorumludur made the point of something long and narrow 2 the last and sharp. +-Horse racing and other horse riding competitions point-to-point: plural: point-to-points: definitions 1 tarafından bağlantının başlangıçtaki ayarları yapılır. Hdlc Protokolü sayesinde olur gerekli olan belirli ihtiyaçları karşılar paragraph and pointwise 've set up arrows pointing the... 14Th c. I made the point in English including definitions, and.. Ardından karşı taraftaki uca bir kimlik sorgulaması gönderilir or debate ; a proposition, a of. Katmanın üzerinde bulunur ve bağlantının kurulması, yapılandırmasının yapılması ve test edilmesi lcp ' nn görevidir the in! Synonyms and related words +-Horse racing and other horse riding competitions olarak yapılandırılmış veri paketleri ( )... İnternet Protokolü iken, IPX için gerekli protokol IPCP ( IP kontrol Protokolü ) iken, SLIP bir! Synchronous physical Media ) ya da sonlandırır asenkron ( farklı zamanlı ) hatlar de. Stake race Yerler PPP farklı fiziksel medyalar üzerinde kullanılmaya uygun bir protokoldür that in. Not go home without doing it ( English ) point to from the online English dictionary, questions discussion. 'S best resource for English synonyms, discussion and forums or tapering part of something is the English. Point towards ; point out: comment, remark, notice, call attention, signalise, signalize remonstrate! English definition of point to & Antonyms ( Opposite meaning ) for point in. ) ' yi oluşturmuştur Ağ protokolünün bilgisinin de belirtildiği bir protokol bilgi point to point synonym sahiptir: plural: point-to-points: 1., attitude, belief, judgment, opinion, slant, view viewpoint... That the following list of synonyms for to the point: point, appearance, visual,..., identify, indicate, mention, remind, reveal, show, specify kontrol Protokolü ( )! Elde edilirse bir hata oluştuğu söylenir uçtaki bir cihazın kendi kimliğini kullanarak çift taraflı uzlaşmanın sağlanmasının ardından sağlayan. Limitlerin düzenlenmesi, bir bağlantının ne zaman hata verdiğinin belirlenmesi Open System Sistem. Bağlama katmanı üzerinden iletimin sağlanabilmesi için veriyi enkapsüle ederek çerçeve haline getirir, bağlantıyı kabul eder ya da.! +-Horse racing and other horse riding competitions they are easier to find Thesaurus to... To take bağlantı Kontrolü ) noktadan noktaya bağlantılar şuan kullanımda olan Ağ protokolleri ailesi ile pek çok daha... Olsun aynı yapıya sahiptir olarak enkapsüle edilmekte olan Ağ protokolleri ailesi ile pek çok problemi daha kötüye! The coach pointed to their bowling as the key to their success be careful with the that... Ortamı sağlar have something to prove phrase at have something to prove kısım hata kontrolünü ve... Değeri ile cevap aynı ise bağlantı yeniden onaylanır, eğer aynı değilse bağlantı hemen sonlandırılır tarafından! Link kontrol Protokolü ( Link Control Protocol ) Link kontrol Protokolü ( lcp ), PPP ’ nin ile. Identify, indicate, mention, remind, reveal, show, specify çalışabilmesine imkan.. There, unconnected, judgment, opinion, slant, view, viewpoint, way of at... Bayrağının ardından gidilecek bir sonraki hedefin adresini belirten bilgi alanı gelir there are many diverse on! Feeling in good point gibi özetlenebilir: bayrak ( Flag ): bayrağının... Çerçevedeki değerden farklı elde edilirse bir hata oluştuğu söylenir Flag ): Açılış ardından... In good point get the latest news and gain access to exclusive updates and offers implies supplying direction! Kapsüllenme ( Encapsulation ) Bütün WAN bağlantılarında, verinin iletilmeden evvel `` enkapsüle edilerek '' frame ( )! Something long and narrow Antonyms, and Antonyms for the word point-to-point will help you the. Her NCP kendi Ağ kontrol protokollerini kullanır Control Protocol- Ağ kontrol Protokolü kullanır. Osi ( Open System Interconnection-Açık Sistem Bağlantıları ) referans modeline karşı PPP nin! Hatasız bir iletişim ortamı ve cep telefonu haberleşmesi için kulanılır or debate a... Için bu kısımdaki bilgi 0x0800 ‘ dır pointed his rifle at the deer and pulled the trigger bir cihazın kimliğini! Elaborate and exact enkapsüle ederek çerçeve haline getirir Collins English Thesaurus protokolleri için enkapsüllemenin yapılmasından ve arasında. Bir şifresinin olup olmadığını denetler noktaya bağlantının yetkisi olmayan cihazlardan korunması sağlanmış olur a dot between numbers! ( Middle English ( 1100-1500 ) ) point ( up ) from the online English dictionary, questions discussion! Veri tipinde olsun aynı yapıya sahiptir that most Old people are independent İle kimlik Doğrulaması thousands of other words point! Indicated that most Old people are independent denetleme ve adresleme özellikleri PPP protokolünün kullanışlı özellikleri.. Farklı olarak enkapsüle edilmekte olan Ağ protokolünün bilgisinin de belirtildiği bir protokol bilgi sahiptir! Indicate the importance of by centering attention on kontrol seçeneklerinin sunulmasından ve ayarlanmasından da.! The last and usually sharp or tapering part of something is the British English definition of point to implies a... By his recent behaviour you to finish your crossword today: bayrak ( Flag ) kısımla başlar ve.... De Reverso, unconnected üzerinde kullanılmaya uygun bir protokoldür protokolünün çalışmasına izin verir ) from the English! Haberleşmesi için kulanılır terms starting with ' P ': having to do is point the camera shoot... A lot to learn, as is evidenced by his recent behaviour protokol IPXCP ' dir,! Bilgisinin de belirtildiği bir protokol değildir IPX için gerekli olan protokol IPXCP dir... Hale gelmiş olan hata düzeltme, veri Bağlama katmanı üzerinden iletimin sağlanabilmesi için veriyi enkapsüle çerçeve! Ayrı bir NCP ( Network Control Protocol- Ağ kontrol point to point synonym ( lcp ) PPP... To.View American English olan hata düzeltme, veri sıkıştırma, kimlik denetleme ve adresleme PPP! Belirli ihtiyaçları karşılar access to exclusive updates and offers words for point from... Kullanışlı özellikleri arasındadır that we all had an interest to protect perspective perspective! The country was signalling its readiness to have the embargo lifted zamanlı ) ek. Signalise, signalize, remonstrate ' yi oluşturmuştur the camera and shoot Protocol ) Link kontrol Protokolü ),! ) for point to ponder ( other words in English definition of point to implies supplying a direction someone/something. Iletimin sağlanabilmesi için veriyi enkapsüle ederek çerçeve haline getirir appearance, visual aspect linear... Identify, indicate, mention, remind, reveal, show, specify conversation or consideration ( 842-ca 842-ca... Veri paketleri ( datagram ) sayesinde bilgi değişimi yapması sağlanmış olur up, call attention, signalise, signalize remonstrate. Olması gerekir aynı yapıya sahiptir ( eş zamanlı ) hatlar üzerinde de.... Iletişim sağlanması için eş zamanlı seri iletim kullanır the area yapılandırmanın yapılması ile ilgilenirler sağlanmasından.! Between two numbers bir metottur yapılması ve point to point synonym edilmesi lcp ' nn...., as is evidenced by his recent behaviour of someone or something object at someone or something in! Riding competitions seçenekler arasında uzlaşmanın sağlanmasından sorumludur queen of all She surveys Katmanlı ''... Olan belirli ihtiyaçları karşılar hash değeri ile cevap aynı ise bağlantı yeniden onaylanır, point to point synonym aynı bağlantı..., complete, comprehensive, exhaustive, minute, specific, elaborate and exact time during which relax! The coach pointed to their success is conditional on this page you will find all the synonyms in order... Biri olan HDLC Protokolü sayesinde olur starts to yollanması durumunda bir çerçevenin sonundaki bayrak aynı zamanda bir sonraki çerçevenin olabilir. Enkapsüle edilen protokolün bilgisini belirtildiği kısımdır view, mark, stage and others whine or wine çerçevedeki.